Familia cultivă Valorile


Fidelitate, fericire,  atenţie, ascultare, aspiraţie,  mulţumire, muncă,  Iubire,  iertare,  integritate, libertate, Înţelepciune, armonie…şi desigur credinţă, înţelegere, responsabilitate, respect, siguranţă  şi pace acestea sunt valorile ce construiesc cetatea cu numele FAMILIA.

Pe data de 17 mai, în contextul Zilei Familiei, Misiunea Socială „Diaconia”  a organizat atelierul de discuţii „Familia-leagănul valorilor”.

Evenimentul  a avut drept scop identificarea valorilor care stau la baza unei FAMILII, iar participanţii la atelier au fost familiile care susţin proiectul „În braţele mamei”, implementat de Diaconia din anul 2010. Activităţile în  grup, atelierele de desen, poveştile  personale şi sfaturile îmbinate cu bunăvoinţa celor prezenţi, au ţesut momente inedite.

La întâlnirea de familie şi în familie, Dna psiholog, Ludmila Şchiopu, i-a invitat pe participanţi să definească familia, iar prin desen, să „construiască” fiecare câte un element dintr-o casă. Suprapuse, aceste 2 activităţi au dat naştere unei imagini simbolice.

Preotul Ioan Cosoi, a prezentat două valori esenţiale pentru o familie creştină: iubirea şi sfinţenia. Şi pentru că familia e o mică biserică, dragostea de oameni şi de Dumnezeu trebuie să se regăsească în inima fiecărui membru: „Tot ceea ce dăruiesc şi seamănă soţul şi soţia într-o căsnicie continuă prin copii lor: pentru că dragostea, precum şi celelalte valori vor fi transmise la rândul lor de copii în generaţiile următore”.

Familiile invitate au fost familiarizate şi cu anumite  activităţi realizate în cadrul Centrului Maternal, prin care se promovează consolidarea relaţiilor dintre mamă şi copil.  În acest sens, voluntarii din Italia, Marco şi Mariaclaudia au prezentat atelierele de creaţie pe care le fac împreună cu beneficiarii proiectului.

La încheierea evenimentului Mihaela Belei, coordonatorul proiectului „În braţele mamei” le-a mulţumit celor prezenţi pentru faptul că sunt aproape de beneficiarii Centrului Maternal şi ai Centrului de consultanţă- cuplurile mamă copil, aflate în dificultate: „Pe lângă susţinerea materială,  prin activităţile pe care le organizăm aici, ne propunem zilnic să educăm valorile familiei şi ataşamentul mamei faţă de copil. Mamele devin mai sigure, ştiind că cineva din afara Centrului le susţine dezinteresat, de aceea Vă mulţumim că sunteţi alături de echipa noastră în atingerea scopului pe care ni l-am propus: asigurarea dreptului fiecărui copil de a creşte în familie.”

Materialele realizate în cadrul acestui atelier vor fi utilizate pentru promovarea valorilor familiei în rândul beneficiarilor  proiectului „În braţele mamei”.

Această prezentare necesită JavaScript.

La famiglia coltiva i valori

Fedeltà, felicità, attenzione, ascolto, aspirazioni, gratitudine, lavoro, amore, perdono, integrità, libertà, comprensione, armonia.. e certamente ede, saggezza, responsabilità, rispetto, sicurezza e pace: questi sono i valori che costruiscono la città chiamata “famiglia”.

Il 17 maggio, nel contesto della Giornata della Famiglia, la Missione Sociale “Diaconia” ha organizzato un atelier di discussione sul tema “Famiglia, culla dei valori”.

L’evento ha avuto lo scopo di identificare i valori che stanno alla base di una famiglia e i partecipanti all’atelier sono state le famiglie che sostengono il progetto “In braccio alla mamma”. Le attività di gruppo, l’atelier di disegno, le storie personali e i consigli combinati con la diponibilità dei presenti hanno composto un momento unico.

All’incontro delle famiglia e in famiglia, la psicologa, Ludmila Schiopu, ha invitato i partecipanti a definire la famiglia e attraverso un disegno a “costruire” ognuno un elemento della casa. Queste due attività hanno fatto nascere delle immagini simboliche.

Padre Ioan Cosoi ha presentato due valori essenziali per una famiglia cristiana: l’amore e la santità. Anche perché una famiglia è una piccola chiesa, l’amore delle persone e di Dio deve regnar nel cuore di ogni membro: “Tutto ciò che si danno e significano il marito e la moglie continua attraverso i figli
tot ceea ce dăruiesc şi seamănă soţul şi soţia într-o căsnicie continuă prin copii lor:
perché l’amore, come anche altri valori saranno trasmessi così alle generazioni future”.

Le famiglie invitate sono state familiarizzate anche con alcune attività realizzate nel Centro Maternale, con cui si promuove e consolida la relazione tra mamma e bambino. I volontari italiani, Marco e Mariaclaudia, hanno presentato gli atelier creativi che hanno fatto insieme ai beneficiari del progetto.

Alla fine dell’evento Mihaela Belei, il coordinatore del progetto “In braccio alla mamma” ha ringraziato i presenti per il ftto che sono vicini ai beneiciari del Centro Maternale e del Centro di Consulenza per le coppie mamma-bambino che si trovano in difficoltà: “Oltre al sostegno materiale, attravers le attività che organizziamo qui, ci proponiamo ogni giorno di coltivare i valori della famiglia e l’attaccamento della mamma nei confronti del bambino. Le madri diventano più sicure

I materiali realizzati durante questo atelier saranno utilizzate per promuovere i valori della famiglia tra i beneficiari del progetto “In braccio alla mamma”.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Evenimente, Noutăţi și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s