Statistică

Abandonul în Republica Moldova

  • În medie, anual în Republica Moldova sunt abandonaţi în instituţii medicale şi rezidenţiale circa 400 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani;
  • Doar la 22,2% dintre copiii abandonaţi li se oferă o soluţie permanentă (integrarea în familia biologică, tutelă sau adopţie),  75,6% rămân în instituţiile de tip rezidenţial, de cele mai multe ori până la vârsta de 16 ani;
  • În 2009, în cele 67 instituţii de tip internat din Republica Moldova se aflau circa 5932 de copii şi adolescenţi; doar 3% dintre  aceştia erau orfa­ni de ambii părinţi; [1]

  Avortul în Republica Moldova

  • Legislaţia naţională permite avortul până la 21 de săptămâni de sarcină;
  • În anul 2009 în Republica Moldova s-au născut 40803 copii şi s-au efectuat 14634 întreruperi legale de sarcină, dintre care 1518 la adolescente (13 – până la 15 ani şi 1505 – de 15-19 ani). Astfel, la 100 naşteri revin 36 avorturi, cca 10 la sută înregistrîndu-se în rândurile adolescentelor; [2]
  • Pe parcursul a 18 ani (1992-2009) Republica  Moldova a pierdut prin avort 569.050 copii, în timp ce s-au născut 808.521 copii. Potrivit experţilor, numărul real al avorturilor depăşeşte de 2-3 ori numărul întreruperilor legale de sarcină.[3]

Întreţinerea unui nou-născut

  • Indemnizaţia unică la naştere este de 1700 de lei;
  • Indemnizaţia lunară de îngrijire a copilului constituie 30% din salariu pentru persoanele asigurate şi 250 lei pentru cele neasigurate;
  • O cutie de hrană artificială pentru nou-născuţi costă circa 65 lei şi ajunge pentru a hrăni copilul timp de   trei zile;
  • Un pachet de scutece costă 245 de lei şi este suficient pentru 2 săptămâni.

Statistica

L’abbandono nella Repubblica Moldova

– In media, ogni anno nella Repubblica Moldova sono abbandnati in istituti medici e residenziali circa 400 bambini di età compresa tra i 0 e i 6 anni.
– Solo al 22,2% dei bambini abbandonati viene offerta una soluzione permanente (l’inserimento nella famiglia biologica, la tutela o l’adozione); il 75,6% rimane negli istituti di tipo residenziale, di questi la maggior parte fino all’età di 16 anni
– Nel 2009, nei 67 istituti di tipo “internat” della Repubblica Moldova sono stati circa 5932 bambini e adolescenti; solo il 3% di questi erano orfani di entrambi i genitori

L’aborto nella Repubblica Moldova

– La legislazione nazionale permette l’aborto fino alla ventunesima settimana di gravidanza
– Nel 2009 in Repubblica Moldova sono nati 40.803 bambini e si sono praticati 14.64 interruzioni legali di gravidanza, tra i quali 1.518 a adolescenti (13 fino ai 15 anni e 1.505 dai 15 ai 19 anni). Si hanno così 36 aborti su 100 nascite e circa il 10% sono adolescenti
– In 18 anni (dal 1992 al 2009) la Repubblica Moldova a perso a causa di aborto 569.050 bambini, mentre sono nati 808.521 bambini. Secondo gli esperti, il numero reale degli aborti sorpassa di 2-3 volte il numero di interruzioni legali di gravidanza

Mantenimento di un neonato

– C’è un indennizzo unico alla nascita di 1700 lei (110 euro circa)
– L’indennizzo mensile di cura del bambino costituisce il 30% del salario per le persone assicurate e 250 lei (circa 15 euro) per quelle non assicurate
– Una scatola di alimento artificiale per neonato costa circa 65 lei (circa 4 euro) e nutre il bambino per un tempo di tre giorni
– Un pacchetto di pannolini costa 245 lei (circa 15 euro) ed è sufficiente per due settimane.[2] Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare

[3] Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s